מקדמות לקורסים


מקדמה לקורס משיט 11

תשלום מקדמה לקורס משיט 11 רישיון לאופנוע ים תזכה אותך ב 10% הנחה.


מקדמה לקורס משיט 12

תשלום מקדמה לקורס משיט 12 רישיון לסירה עוצמה א תזכה אותך ב10% הנחה.


מקדמה לקורס משיט 13

תשלום מקדמה לקורס משיט 13 רישיון לסירה עוצמה א תזכה אותך ב10% הנחה.


מקדמה לקורס משיט 30

תשלום מקדמה לקורס סקיפרים בדרגת משיט 30 תזכה אותך ב10% הנחה.