קורס ניווט מכשירים למשיט 30


קורס ניווט מכשירים (ניווט ב') לסקיפרים- קורס זה הינו נושא אחד מתוך ארבעת הנושאים הנלמדים בקורס סקיפרים בדרגת משיט 30 , הקורס כולל 4 מפגשים עיוניים של 3 שעות לכל מפגש ו 2 הפלגות מעשיות. ממולץ להיבחן על כל נושא לפני המעבר לנושא חדש. 

החומר התיאורטי בקורס ניווט מכשירים כולל שלושה פרקים עיקריים-פרק הרחבה תיאורטית בנושאי ניווט כגון הרשת הגאוגרפית, אזורי זמן, חישוב מציאת שעה עפ קווי אורך ועוד.

פרק מכשירים ימיים בו החניכים לומדים להכיר ולהפעיל את המכשירים הקיימים בספינה כגון ג'י,פי,אס, מד רוח, מד עומק, הגה אוטומטי, נווטקס, מכשיר קשר ועוד.

מבוא לתקשורת ימית במכשיר VHF , ערוצי קשר, נוהל שידור ועוד.