קורס ניווט חופי למשיט 30


קורס ניווט חופי למשיט 30

קורס ניווט חופי (ניווט א') לסקיפרים - קורס זה הינו נושא אחד מתוך ארבעת הנושאים הנלמדים בקורס סקיפרים בדרגת משיט 30 , הקורס כולל 8 מפגשים עיוניים של 3 שעות לכל מפגש ו 4 הפלגות מעשיות. ממולץ להיבחן על כל נושא לפני המעבר לנושא חדש. 

בקורס זה נעסוק במציאת מיקום בים תוך הסתמכות על אתרי חוף. תורת הניווט הזו משמשת את הימאים כבר מאות שנים כבסיס לניווטים בים. בעזרת מצפן, מפה, סרגל ומחוגה ננווט לאורך החוף.